【F/Z】[劍槍]0214

一切都是愛
02 /15 2012
不忍說好好一個情人節說好三篇眼看剩21分鐘居然只寫了一篇......
唉卡片先導者好好看喔(淦)
我好期待下一季的F/Z喔

這篇真是清水到爆炸欸不忍說我多久沒寫過這種純情度突破天際的東西了
好認真的兩個人喔我超不拿手(爆)
腦補全開的我……請大家挑毛病下手不要太重 艸

--------------------------

繼續閲讀